INTEC Personal  Váš partner pro profesionály v průmyslově-technických oborech
INTEC Personal Váš partner pro profesionály v průmyslově-technických oborech

Impresum

Údaje podle § 5 TMG (německého zákona o telekomunikačních médiích)

INTEC Personal GmbH & Co. KG
Schlachthofstrasse 81
99085 Erfurt

Obchodní rejstřík: 504309
Rejstříkový soud: Obvodní soud Jena

Společnost zastoupena osobně jednajícím jednatelem:
INTEC Verwaltungs GmbH
Schlachthofstrasse 81
99085 Erfurt

Jednatel:
Martin Vrzal

Obchodní rejstřík: 513035
Rejstříkový soud: Obvodní soud Jena

Kontakt

Telefon: 036143039040
Fax: 03616662437
E-mail: info@intec-personal.de

DIČ

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o DPH:
DE300404120

Dozorový úřad

Agentur für Arbeit
Projensdorfer Straße 82
24106 Kiel

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/Nord/index.htm

Označení profese a pracovněprávní předpisy

Označení profese: jiné povolání
Příslušná komora: 
Propůjčeno kým: 
Platí níže uvedené pracovněprávní předpisy: 
Předpisy k nahlédnutí na: http://

Řešení sporu

Evropská komise poskytuje platformu pro onlinové řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete nahoře v sekci Impresum.

Nejsme připraveni ani povinni účastnit se řízení řešení sporů před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů.

Ručení za obsah

Coby poskytovatel služeb neseme podle § 7 odst.1 TMG (německého zákona o telekomunikačních médiích) odpovědnost za vlastní obsah uvedený na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až § 10 TMG však nejsme povinni sledovat poskytnuté nebo uložené cizí informace, které poukazují na protiprávní činnost, nebo je podle okolností zkoumat.

Povinnost odstranit nebo zablokovat použití informací podle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Ručení v této spojitosti je ovšem možné až od okamžiku, kdy budeme vědět o konkrétním porušení zákona. V případě zjištění porušení příslušného zákona takový obsah okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme ani nést odpovědnost za tento cizí obsah. Za obsah stránek, na něž se tu odkazuje, nese odpovědnost vždy jejich příslušný poskytovatel či provozovatel. Stránky, na něž se tu odkazuje, byly z hlediska možného porušení zákona prověřeny k okamžiku vytvoření odkazu na ně. V době vytvoření odkazu nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah.

Permanentní kontrolu obsahu odkazovaných stránek bez konkrétního vodítka na porušení zákona nelze spravedlivě požadovat. V případě zjištění porušení zákona takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Provozovateli stránek vytvořený obsah a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv druh zpeněžení mimo rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je dovoleno pouze k soukromému, nikoliv však komerčnímu použití.

Pokud obsah zveřejněný na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, musí být pamatováno na autorská práva třetích osob. Zvláště pak budou-li obsahy třetích osob jako takové označeny. Pokud i přesto budete upozorněni na porušení autorského zákona, prosíme, abyste nás o tom adekvátně informovali. V případě zjištění porušení zákona takový obsah okamžitě odstraníme.