INTEC Personal
Zaměstnání přes agenturu práce je stálé pracovní místo

Kvalifikace a praxe

Předsudek a přednost u agentury práce?

Hluboce zaryté předsudky vůči práci přes agenturu, které se snažíme my – tým INTEC Personal – vymýtit. Každý den

Mnoho lidí si stále myslí, že zaměstnání přes agenturu by se v životopise příliš dobře nevyjímalo. Na jednu stranu: co je špatného na komplexní praxi v určitém odvětví?
Neexistuje téměř žádná pozice, ve které by mohl člověk nahlédnout do tolika různých firemních struktur. A z toho mohou těžit jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Na druhou stranu: v nejlepším případě si již členové týmu nebudou sepisovat žádné životopisy – protože zůstanou u nás.

A co se týče rozdílu: čím se vlastně liší INTEC Personal od své konkurence?

Mnoho lidí si stále myslí, že zaměstnání přes agenturu by se v životopise příliš dobře nevyjímalo. Na jednu stranu: co je špatného na komplexní praxi v určitém odvětví?

Neexistuje téměř žádná pozice, ve které by mohl člověk nahlédnout do tolika různých firemních struktur. A z toho mohou těžit jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé. Na druhou stranu: v nejlepším případě si již členové týmu nebudou sepisovat žádné životopisy – protože zůstanou u nás.

Náš slib našim zadavatelům

Časově náročné hledání vhodných zaměstnanců a odborných pracovníků můžete v klidu nechat na nás! Čerpáme z kmenových zaměstnanců s potřebnou motivací, abychom mohli rychle pokrýt vaši potřebu personálu. Přitom můžeme díky vysokému stupni mobility našeho týmu zajistit práci po celé zemi. Náš přístup k síti našich personálních agentur, lidských zdrojů z odvětví a našich stálých zaměstnanců nám umožňuje rychle zareagovat na různé ekonomické výzvy, jak permanentního, tak fluktuačního charakteru.

Bok po boku

S podporou a praxí
Víme, jak velké jsou překážky, které občas člověku stojí v cestě. Někdy je to chybějící kvalifikace, někdy nedostatečné úřední znalosti. To platí zejména, když je člověk na začátku cesty a chce se vymanit z programů ALG & Hartz IV, ale mezitím potřebuje silného partnera. My tím silným partnerem jsme.

Působíme jako spojovací článek mezi úřady, kontaktujeme odborné referenty nebo pomáháme překlenout finanční potíže. Společně s vámi zjistíme, v čem spočívají vaše nesrovnatelné přednosti – a to nehledě na dosažené vzdělání nebo kvalifikaci.

Náš slib

Našemu týmu
Dokážeme se vžít do vaší situace! A právě proto je pro nás důležité, abychom vám ukázali nové perspektivy. Závazně vám pomohli, bez ohledu na to, zda se chcete rekvalifikovat nebo si chcete najít novou práci. V rámci možností vám poskytneme bezchybné a osobní poradenství ve vašem jazyce.

My, INTEC Personal, poznáme a podpoříme váš kreativní potenciál v řemeslné oblasti. Naše znalost trhu a síť kontaktů v průmyslu, technické oblasti a řemeslech nám umožňuje aktivní působení na tuzemské úrovni. Spojíme vás s firmami, které umí ocenit vaši práci!

Fakta, fakta, fakta

Ale kdy a proč bych měl zaměstnat agenturní pracovníky?
5
Kvalifikovaní agenturní zaměstnanci, kteří disponují potřebnými specifickými a projektově orientovanými schopnostmi, zvýší vaši produktivitu práce.
5
Zaměstnáním platově levnějšího personálu se výrazným způsobem sníží vlastní interní náklady na personál.


Hledáte zaměstnance?

Kontaktujte nás nyní!