INTEC Personal Twój Partner dla fachowców z branży przemysłowej i technicznej.
INTEC Personal Twój Partner dla fachowców z branży przemysłowej i technicznej.

Polityka prywatności

 1. Ochrona danych w pigułce

Ogólne informacje

Poniższe informacje zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które identyfikują Cię osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności, którą publikujemy poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się poprzez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej w stopce.

Jak zbieramy dane?

Z jednej strony zbieramy Twoje dane w taki sposób, że sam nam o nich powiesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadza się w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlenia strony). Zbieranie tych informacji następuje automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane można wykorzystać do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Masz także prawo zażądać skorygowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, można kontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Ponadto przysługuje Ci prawo wnoszenia skarg do właściwego organu nadzorczego.

 

Dodatkowo masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w Polityce prywatności w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia do analizy i narzędzia innych firm

Twoje zachowanie, podczas odwiedzania naszej strony internetowej, może być ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania na naszej stronie internetowej zazwyczaj przebiega anonimowo; nie ma możliwości namierzenia Cię po zachowaniu na stronie.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi i Twoich możliwości do zgłoszenia sprzeciwu można znaleźć w następującej Polityce prywatności.

 1. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które identyfikują Cię osobiście. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, które informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka na temat odpowiedzialnego organu

Odpowiedzialny organ przetwarzający dane na tej stronie internetowej to:

INTEC Personal GmbH & Co. KG 
Schlachthofstraße 81
99085 Erfurt

Telefon: +49 (0) 361-43039040
E-mail: info@intec-personal.de

Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub w porozumieniu z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Ustawowy obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

W naszej firmie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.

INTEC Personal GmbH & Co. KG 
Datenschutzbeauftragter
Schlachthofstraße 81
99085 Erfurt

Telefon: [Numer telefonu Inspektora Ochrony Danych]
E-mail: datenschutz-verordnung@intec-personal.de

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć już udzieloną zgodę. Wystarczające w tym przypadku jest wysłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności przetwarzania danych, które nastąpiły do chwili cofnięcia zgody, z obowiązującym prawem.

Prawo do sprzeciwu przeciwko gromadzeniu danych w szczególnych przypadkach jak również przeciwko marketingowi bezpośredniemu (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie przeciwko przetwarzaniu swoich danych osobowych z powodów, które wynikają z konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednia podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie, znajduje się w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku złożenia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie przedstawić dowody na istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub przetwarzanie odbywa się w celu egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli złożyłeś sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wnoszenia skarg do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do wnoszenia skarg nie narusza żadnych innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę lub automatycznie w celu realizacji umowy, zostały udostępnione Tobie lub na rzecz osoby trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. W przypadku zażądania bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to możliwe, jeśli będzie to także technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które są do nas jako operatora wysyłane, używa szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane rozpoznać można po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z „http://” na „https://” i po ikonie blokady na pasku przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, przesyłane do nas dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i korygowanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawnych masz prawo w dowolnym momencie do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można kontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Prawo do ograniczania przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywania u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa/odbywało się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych, ale Ty ich jednak potrzebujesz do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia swoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
 • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi interesami. Dopóki nie jest jasne, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być- za wyjątkiem ich przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub w ważnym interesie publicznym Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania opublikowanych w ramach obowiązku prawnego danych kontaktowych w stopce do wysyłania niechcianych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak e-maile zawierające spam.

 1. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane pliki cookie „sesyjne” („Session Cookies”). Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o umieszczaniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i automatyczne usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub dostarczenia określonych funkcji, których chcesz użyć (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań związanych z przeglądaniem stron) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej Polityce prywatności.

Pliki logowania serwera

Dostawca stron automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logowania serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • nazwa hosta komputera dostępu
 • czas żądania serwera
 • adres IP

Nie wykonuje się połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki logowania serwera muszą być rejestrowane.

 

 

 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe w nim podane, zostaną przechowane w celu przetworzenia zapytania oraz na przypadek pytań uzupełniających. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę udzieloną zgodę. Wystarczające w tym przypadku jest wysłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności procesów przetwarzania danych, które nastąpiły do chwili cofnięcia zgody, z obowiązującym prawem.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już celu, by przechowywać dane (np. po zakończeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli wniosek jest związany z realizacją umowy lub jest wymagany do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu żądań skierowanych do nas.

Dane przesyłane do nas za pomocą zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już celu, by przechowywać dane (np. po zakończeniu sprawy). Obowiązkowe przepisy ustawowe - zwłaszcza ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wykorzystujemy dane wprowadzone wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych technicznie, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby w ten sposób poinformować Cię o powyższym.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczające w tym przypadku jest wysłanie nam nieformalnej wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności przetwarzania danych, aż do odwołania pozostaje nienaruszone.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będziesz zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą Facebook Connect i klikniesz przycisk „Zaloguj się przez Facebooka”/„Połącz się przez Facebook”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Tam możesz zalogować się za pomocą swoich danych do logowania. W ten sposób Twój profil na Facebooku łączy się z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. To powiązanie daje nam dostęp do Twoich danych przechowywanych na Facebooku. Są to przede wszystkim:

 • nazwa użytkownika na Facebooku
 • profil i zdjęcie tytułowe na Facebooku
 • zdjęcie tytułowe na Facebooku
 • adres e-mail zapisany na Facebooku
 • identyfikator Facebooka
 • lista kontaktów na Facebooku
 • lajki na Facebooku (informację „Lubię to”)
 • data urodzenia
 • płeć
 • kraj
 • język

Dane te służą do konfigurowania, udostępniania i personalizowania Twojego konta.

Rejestracja za pomocą Facebook-Connect i powiązane operacje przetwarzania danych są oparte na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady dotyczące ochrony danych Facebooka i politykę prywatności Facebooka. Można je znaleźć pod adresem: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ oraz https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

 1. Media społecznościowe

eRecht24 Safe Sharing Tool

Treści na naszych stronach można udostępniać w sieciach społecznościowych zgodnych z zasadami prywatności, takich jak Facebook, Twitter lub Google+. Ta strona używa do tego eRecht24 Safe Sharing Tool. To narzędzie nie nawiązuje bezpośredniego kontaktu między sieciami i użytkownikami, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie jednego z tych przycisków. Kliknięcie przycisku stanowi zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

To narzędzie nie wykonuje automatycznego transferu danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisków społecznościowych Facebooka, Google+1, Twittera itp., pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed przesłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w sieciach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez tworzenia kompletnych profili zachowania na stronie przez operatorów sieci.

Wtyczki mediów społecznościowych z Shariff

Nasze strony korzystają z wtyczek z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki można zazwyczaj zidentyfikować za pomocą odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zapewnić prywatność na naszej stronie internetowej, korzystamy z tych wtyczek tylko razem z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. To rozwiązanie uniemożliwia wtyczkom zintegrowanym na naszej stronie internetowej do przesyłania danych do odpowiedniego dostawcy, już podczas pierwszego wejścia na stronę.

Tylko wtedy, gdy aktywujesz odpowiednią wtyczkę, klikając przynależny przycisk, ustanawiane jest bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Jak tylko aktywujesz wtyczkę, odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę ze swoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie mediów społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Wtyczki Facebook (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Podczas odwiedzania naszych stron, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką, a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje, że odwiedziłeś naszą stronę za pomocą Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Zwracamy na to uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

 1. Narzędzia analityczne i reklama

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami technologii cross-device Google AdWords i DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Ta funkcja pozwala powiązać grupy odbiorców reklam utworzonych za pomocą funkcji remarketingu Google Analytics z możliwościami technologii cross-device Google AdWords i DoubleClick. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe oparte na zainteresowaniach, które zostały dostosowane na podstawie wcześniejszego sposobu użytkowania i przeglądania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Po wyrażeniu zgody Google powiąże w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą pojawić się na dowolnym urządzeniu, na które logujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i utworzyć grupy odbiorców dla promocji reklam między urządzeniami.

Możesz na stałe zrezygnować z funkcji remarketingu/targetowania między urządzeniami, wyłączając spersonalizowane reklamy na koncie Google; kliknij ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie zebranych danych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz przekazać do Google lub wycofać z Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji zbierania danych, które nie są scalone z kontem Google (na przykład, ponieważ nie masz konta Google lub nie zgodziłeś się na połączenie), zbieranie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Więcej informacji i zasady dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona internetowej korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google ustawiane jest ciasteczko śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi pewne strony na tej stronie internetowej i plik cookie nie wygasł jeszcze, Google i my możemy poznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie śledzenia konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, wyłączając po prostu plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej w obszarze ustawień użytkownika. Nie zostaniesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie śledzenia konwersji i korzystanie z tego narzędzia śledzenia są oparte na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w zasadach dotyczących ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Można ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o umieszczaniu plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i automatyczne usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

 1. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub pobierane tylko na zasadzie dobrowolności. Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu dostarczenia wymaganych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisywania się do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystania do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład poprzez link „Wypisz się”, który znajduje się w newsletterze. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności procesów przetwarzania danych, aż do odwołania.

Dane zapisane u nas w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane aż do momentu, w którym zrezygnujesz z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte po anulowaniu newslettera. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają nienaruszone.

 1. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google do jednolitej prezentacji czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie dochodzi w tym momencie do połączenia z serwerami Google.

Mapy Google (za zgodą)

Ta strona korzysta z usługi Mapy Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie internetowej, Mapy Google są wyłączone podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie nawiązane tylko wtedy, gdy samodzielnie aktywujesz Mapy Google (zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zapobiegnie to sytuacji, podczas której Twoje dane już podczas pierwszego wejścia na stronę zostaną przekazane do Google.

Po aktywacji, Mapy Google zapiszą Twój adres IP. Jest on zazwyczaj przesyłany na serwer Google w USA i tam zostaje przechowywany. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych po aktywacji Map Google.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki reCAPTCHA chcemy sprawdzić, czy wpis danych na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) jest wykonywany przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. Aby to zrobić, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej na podstawie różnych cech. Ta analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko użytkownik strony internetowej wejdzie na tę stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas, który odwiedzający spędza na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający nie zauważają, że analiza jest przeprowadzana.

Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich stron internetowych przed bezprawnym automatycznym szpiegowaniem i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google, zobacz następujące linki: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 1. Własne usługi

Aplikacje o pracę

Oferujemy Ci możliwość aplikowania u nas o pracę (np. za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online). Poniżej informujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawnymi oraz że Twoje dane będą traktowane ściśle poufnie.

Zakres i cel zbierania danych 

Jeśli wyślesz nam aplikację o pracę, przetworzymy Twoje z tym związane dane osobowe (np. dane kontaktowe i dane do komunikacji, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu zatrudnienia. Podstawę prawną stanowi § 26 nowej Ustawy o ochronie danych osobowych według prawa niemieckiego (doprowadzenie do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne doprowadzenie do zawarcia umowy) i - jeśli wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można w dowolnym momencie odwołać. Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w obrębie naszej firmy osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji o pracę.

Jeśli aplikacja o pracę zakończy się sukcesem, dane dostarczone przez Ciebie zostaną przechowywane na podstawie § 26 nowej Ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 pkt 1 lit. b RODO w celu nawiązania stosunku pracy w naszych systemach przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy zaproponować Ci stanowiska pracy, odrzucisz ofertę pracy, wycofasz aplikację o pracę, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych lub poprosisz nas o usunięcie danych, dane, które dostarczysz, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą zapisane lub przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji (okres przechowywania), aby umożliwić zrozumienie szczegółów procesu rekrutacyjnego w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ TEMU PRZECHOWYWANIU, JEŚLI ISTNIEJĄ TWOJE INTERESY PRAWNE, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ NASZE INTERESY.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przechowywania lub jakikolwiek inny powód prawny do dalszego przechowywania. Jeśli okaże się, że przechowywanie danych będzie wymagane po upływie okresu przechowywania (np. z powodu toczącego się lub oczekującego sporu prawnego), nie dojdzie do ich usunięcia, dopóki dane nie staną się nieaktualne. Pozostałe ustawowe obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.